Struktura Cechu

Struktura Cechu

Organy Statutowe Cechu Rzemiosł Różnych w Wałczu wybrane na Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2017 roku.

 

Zarząd Cechu

Starszy Cechu - Stefan Nurek

Podstarszy Cechu - Andrzej Cerazy

Podstarszy Cechu - Henryk Świątkowski

Członek – Leszek Jackowski

Członek – Bożena Wesołowska

Członek -  Sławomir Zając

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Barbara Korniowska

Z-ca przewodniczącego – Franciszek Kiedrowski

Członek – Magdalena Wikorowicz

 

 

Delegat na zjazd do  Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Szczecinie - Zbigniew Zupnik