Wynagrodzenia i składki

Wynagrodzenia i składki

 

 3.136,20 zł  - podstawa naliczania składek na ZUS za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i za osoby z nimi współpracujące przez cały 2020 r.4.026,01 zł  – podstawa naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i za osoby z nimi współpracujące za okres I - XII 2020r.

2600,00
 zł - Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi od 1 stycznia 2018 r.   

 

                   

Wynagrodzenie brutto  pracowników młodocianych (uczniów),

obowiązujące  w okresie   III - V 2020

- I rok nauki -  259,93 zł
- II rok nauki -  311,91 zł
- III rok nauki - 363,90 zł